Termenii și condițiile pentru clienți

Termenii și condițiile noastre pentru clienți guvernează accesul și utilizarea serviciilor dvs.

Acest site web este operat de Unterburgau SRL ( „noi” , „nostru” sau „noi” ) și este disponibil la bankio.ro

Acești Termeni și condiții pentru clienți ( „Termeni pentru clienți” ) descriu drepturile și responsabilitățile dvs. atunci când utilizați instrumentele noastre API playground online ( „Servicii” ).

Acceptați acești Termeni ai clienților accesând și / sau folosind Serviciile.

Acești Termeni ai clienților sunt obligatorii pentru dvs. de la data la care acceptați acești Termeni ai clienților până la data la care spațiul dvs. de lucru și acești Termeni ai clienților sunt reziliați în conformitate cu termenii lor ( „Termen” ).

Politica noastră de confidențialitate a vizitatorilor site-ului menționează modul în care colectăm și folosim informațiile personale referitoare la utilizarea dvs. de către Servicii.

Licență de utilizare a Serviciilor noastre

Sub rezerva plății oricăror taxe aplicabile și respectării de către dvs. și de către Utilizatorii Dvs. autorizați a acestor Termeni pentru clienți, vă acordăm o licență revocabilă neexclusivă, netransferabilă, nesublicabilă (cu excepția cazului în care este permis altfel în conformitate cu acești Termeni ai clienților) accesați și utilizați Serviciile pentru Termen în conformitate cu orice limite de Utilizare Autorizate (așa cum sunt stabilite în abonamentul la spațiul dvs. de lucru), numai pentru utilizarea și bucurarea Serviciilor, așa cum se prevede în acești Termeni ai Clienților ( „Licență” ).

Nu trebuie (și trebuie să vă asigurați că Utilizatorii Dvs. autorizați nu) accesează sau utilizează Serviciile, cu excepția cazului în care este permis de Licență și nu trebuie (și nu trebuie să permiteți altei persoane) să utilizeze Serviciile în niciun mod care încalcă legile aplicabile sau care încalcă drepturile oricărei persoane, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală. Nu facem nicio declarație că Serviciile respectă legile (inclusiv legile proprietății intelectuale) din orice țară din afara României și sunteți de acord că utilizați Serviciile pe propriul risc și nu suntem responsabili pentru asigurarea conformității Serviciilor cu legile, reglementările sau obligațiile unei anumite industrii, inclusiv, în special a industriei de sănătate și a industriei educației.

Înscrierea la site-ul nostru

Vi se cere să creați un cont pentru a crea un spațiu de lucru pentru dvs. și utilizatorii autorizați pentru a accesa anumite funcții și pentru a beneficia de serviciile noastre. Vă puteți înscrie prin intermediul site-ului sau printr-un furnizor terț, cum ar fi Google. Trebuie să vă asigurați că toate informațiile pe care ni le dați atunci când creați un cont și un spațiu de lucru, inclusiv informații personale, sunt corecte și actualizate. Contul dvs. este personal și nu trebuie să partajați contul sau detaliile de autentificare cu nicio altă persoană. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă păstrați confidențialitatea datelor de conectare. La propria noastră discreție, putem refuza să permitem oricărei persoane sau companii să se înregistreze sau să creeze un cont sau un spațiu de lucru. Sunteți proprietarul spațiului de lucru al oricărui spațiu de lucru pe care îl creați și, indiferent de orice modificare a oricăror detalii de contact, veți rămâne responsabil pentru spațiul dvs. de lucru, inclusiv activitatea efectuată de Utilizatorii autorizați, așa cum este stabilit în acești Termeni ai clienților. Dacă doriți să schimbați proprietarul spațiului de lucru, trebuie să ne contactați și vă vom ajuta să transferați spațiul de lucru către noul proprietar.

Spațiu de lucru de încercare

Este posibil să vă oferim un spațiu de lucru de încercare conceput pentru a vă permite să evaluați Serviciile noastre și să vă asigurați că Serviciile noastre sunt potrivite pentru dvs. Orice perioadă de probă (și caracteristicile disponibile în această perioadă) se pot modifica oricând fără notificare prealabilă. Avem dreptul să încheiem orice spațiu de lucru de probă dacă se constată că utilizați greșit Serviciile.

Vă vom proteja datele despre clienți

Dvs. și utilizatorii autorizați, puteți introduce în Servicii sau puteți genera din Servicii informații, materiale, documente și alte proprietăți intelectuale și putem stoca astfel de informații ( „Date despre clienți” ).

Sunteți responsabil pentru colectarea, utilizarea, stocarea și tratarea în alt mod a datelor despre clienți și a informațiilor personale legate de afacerea dvs. și de utilizarea serviciilor.

Protecția datelor clienților este o prioritate majoră pentru noi. Vă vom proteja datele despre clienți și informațiile personale în conformitate cu politica noastră de confidențialitate și, dacă încheiați un acord de prelucrare a datelor cu noi, respectivul contract de prelucrare a datelor.

Confidențialitate

O parte care primește informații confidențiale (inclusiv date despre clienți) în conformitate cu acești Termeni ai clienților este de acord să nu utilizeze sau să permită utilizarea neautorizată a oricărei informații confidențiale fără acordul prealabil scris al celeilalte părți. Această clauză nu se aplică în cazul în care divulgarea este cerută de lege sau divulgarea este adresată unui consilier profesionist pentru a obține consiliere în legătură cu aspecte legate de acești Termeni ai clienților, cu condiția ca partea să se asigure că consilierul respectă termenii acestei clauze .

Această clauză supraviețuiește încetării sau expirării acestor Termeni ai clienților.

Dețineți datele despre clienți

Dețineți toate datele dvs. despre clienți. Ne acordați o licență mondială, neexclusivă, pentru a accesa, utiliza, procesa, copia, distribui, efectua, exporta și afișa datele clienților pe durata termenului și pentru o perioadă rezonabilă după termenul (i) pentru a furniza, întreține, îmbunătăți, modificați și actualizați serviciile în beneficiul dvs. și al utilizatorului autorizat (inclusiv copiile de rezervă); (ii) pentru a preveni, diagnostica sau aborda probleme de servicii, securitate, asistență sau tehnice; (iii) după cum este necesar în mod rezonabil pentru a ne îndeplini obligațiile în conformitate cu acești Termeni ai clienților; (iv) conform legii; și (v) așa cum este permis în mod expres de către dvs.

Trebuie, în orice moment, să vă asigurați de integritatea datelor clienților și că furnizarea și utilizarea datelor clienților respectă toate legile.

Portabilitatea și ștergerea datelor

Puteți exporta sau partaja anumite date despre clienți din Servicii. Cu toate acestea, deoarece avem mai multe funcții complexe și aveți diferite opțiuni de păstrare, recunoașteți și sunteți de acord că posibilitatea de a exporta sau de a partaja date despre clienți poate fi limitată sau indisponibilă din când în când. Ne propunem să ne asigurăm că abilitatea dvs. de a exporta date despre clienți nu este indisponibilă mai mult de 24 de ore.

După încetarea sau expirarea acestor Condiții pentru clienți, vă vom oferi o perioadă pentru a vă descărca datele despre clienți, în măsura posibilului. Veți avea cel puțin 30 de zile pentru a efectua descărcarea ( „Perioada de descărcare” ). După Perioada de descărcare, nu vom avea nicio obligație să vă menținem sau să vă furnizăm orice date despre clienți și, la propria noastră discreție, putem șterge toate datele despre clienți furnizate în legătură cu Serviciul.

Sunteți responsabil pentru conținutul dvs. și datele despre clienți

Declarați și garantați că: (i) ați obținut toate drepturile, eliberările și permisiunile necesare pentru a ne furniza datele despre clienți și pentru a ne acorda drepturile acordate în acești Termeni ai clienților; și (ii) datele despre clienți (și transferul și utilizarea acestora de către noi, astfel cum este autorizat de dvs.) în conformitate cu acești termeni ai clienților, nu încalcă nicio lege (inclusiv cele referitoare la controlul exporturilor și comunicațiile electronice) sau drepturile oricărei terțe părți, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală, drepturi de confidențialitate sau drepturi de publicitate.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru datele despre clienți. Sunteți singurul responsabil pentru datele despre clienți și consecințele utilizării, dezvăluirii, stocării sau transmiterii acestora. Este responsabilitatea dumneavoastră să faceți o copie de rezervă a datelor clienților.

Recunoașteți și sunteți de acord că funcționarea Serviciilor se bazează pe acuratețea Datelor Clientului, iar furnizarea de Datele Clientului inexacte sau incomplete de către dvs. poate afecta utilizarea, ieșirea și funcționarea Serviciilor.

Deținem serviciile noastre

Toată proprietatea intelectuală (inclusiv drepturile de autor) dezvoltată, adaptată, modificată sau creată de noi sau de personalul nostru, inclusiv, dar fără a se limita la Serviciile noastre, Site-ul și toate celelalte materiale, ne vor conferi sau vor rămâne în permanență.

Vă oferim o licență de utilizare a Serviciilor noastre așa cum este prevăzut în clauza „Licența de utilizare a Serviciilor noastre” de mai sus.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în acești Termeni ai clienților sau nu este de acord cu noi, dvs. și utilizatorii autorizați nu trebuie să încălcați niciun drept de autor sau drepturi de proprietate intelectuală legate de Servicii. Aceasta include, dar nu se limitează la: (i) copierea sau utilizarea, totală sau parțială, a oricărei proprietăți intelectuale a noastră; (ii) reproducerea, retransmiterea, distribuirea, difuzarea, vânzarea, publicarea, difuzarea sau difuzarea oricărei proprietăți intelectuale către orice terță parte, inclusiv pe social media; (iii) încercarea de a descoperi codul sursă sau codul obiectului sau structurile, ideile, cunoștințele sau algoritmii subiacenți în legătură cu Serviciile, datele sau documentația; (iv) încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală legate de Servicii, inclusiv (fără limitare) modificarea sau modificarea oricărei proprietăți intelectuale a noastră; (v) determinarea încadrării sau încorporării oricăreia dintre proprietățile noastre intelectuale în alt site web fără permisiunea noastră; (vi) decompilarea sau ingineria inversă, inclusiv încercarea de decompilare sau inginerie inversă, orice software din Servicii; (vii) efectuarea sau încercarea de a întreprinde orice act care altfel ar constitui o încălcare a drepturilor noastre morale; (viii) transferul Serviciilor către o terță parte sau oglindirea Serviciilor pe alt server; (ix) crearea de lucrări derivate din Servicii; și (x) utilizarea Serviciilor pentru analize concurențiale sau pentru a construi produse competitive.

Această clauză va supraviețui încetării sau expirării acestor Termeni ai clienților.

Garanții

Declarați, garantați și sunteți de acord că: (i) aveți capacitatea juridică deplină, dreptul, autoritatea și puterea de a intra în acești Termeni ai Clienților și de a vă îndeplini obligațiile în temeiul acestor Termeni ai Clienților; și (ii) acești Termeni ai clienților constituie un acord legal, valid și obligatoriu, aplicabil în conformitate cu termenii lor.

Garanții consumatorilor

Anumite legislații, inclusiv legea română a consumatorilor ( „RCL” ) și legi și reglementări similare privind protecția consumatorilor vă pot conferi drepturi, garanții, garanții și remedii legate de furnizarea serviciilor noastre, care nu pot fi excluse, restricționat sau modificat ( „Drepturi statutare” ).

Nimic din acești termeni ai clienților nu exclude drepturile dvs. statutare în calitate de consumator în temeiul RCL.

Indemnizații

Cu excepția măsurii în care răspunderea a luat naștere direct din actele sau omisiunile neglijențe ale noastre sau ale oricărui membru al personalului nostru, ne despăgubiți pe noi și personalul nostru de orice răspundere pe care o putem suporta noi sau personalul nostru și care este cauzată sau contribuită de către, indiferent dacă este direct sau indirect: (i) încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală, a garanțiilor sau a prevederilor privind datele despre clienți ale dvs. sau ale personalului dvs. sau ale Utilizatorului autorizat; și (ii) încălcarea oricăror legi de către dvs., personalul dvs. sau utilizatorii autorizați.

Suntem de acord să vă despăgubim de răspunderea pe care o suportați efectiv ca urmare a unei cereri ale unei terțe părți, în măsura în care este cauzată de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale terților.

Limitare a răspunderii

Sunteți de acord că, în măsura maximă permisă de lege, acești Termeni ai clienților exclud toți termenii, condițiile și garanțiile implicate de statut, de fapt sau pe orice altă bază, cu excepția măsurii în care acești termeni, condiții și garanții sunt pe deplin exprimate în acești Clienți Termeni.

În ciuda oricărui lucru contrar, în măsura maximă permisă de lege, (i) niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru orice pierdere consecventă, pierdere indirectă, pierdere specială, pierdere de profit (inclusiv profitul anticipat), pierderea beneficiului (inclusiv beneficiul anticipat) , pierderea veniturilor, pierderea afacerilor, pierderea fondului comercial, pierderea oportunității, pierderea economiilor (inclusiv economiile anticipate), pierderea reputației, pierderea utilizării și / sau pierderea sau corupția datelor; (ii) răspunderea unei părți pentru orice răspundere în conformitate cu acești Termeni ai clienților va fi redusă proporțional în măsura în care răspunderea relevantă a fost cauzată sau contribuită de actele sau omisiunile celeilalte părți; și (iii) răspunderea noastră agregată pentru orice răspundere care decurge din sau în legătură cu acești Termeni ai clienților va fi limitată la furnizarea Serviciilor către dvs.

Această clauză va supraviețui încetării sau expirării acestor Termeni ai clienților.

Excluderi de răspundere

În ciuda oricărui lucru contrar, în măsura maximă permisă de lege, nu vom fi răspunzători pentru și veți renunța și ne elibera de și împotriva oricărei răspunderi cauzate sau contribuite de, care rezultă din sau legate de (i) actele dvs. sau omisiuni; (ii) orice utilizare sau aplicare a Serviciilor de către o altă persoană decât dvs. sau altele decât cele prevăzute în mod rezonabil de acești Termeni ai clienților; (iii) orice lucrări, servicii, bunuri, materiale sau articole care nu fac parte din Servicii sau care nu au fost furnizate de noi; (iv) Serviciile fiind indisponibile sau orice întârziere în furnizarea de către noi a serviciilor noastre, indiferent de motiv; și / sau (v) orice eveniment în afara controlului nostru rezonabil.

Recunoașteți și sunteți de acord că utilizați Site-ul sau Serviciile pe propria răspundere, sunteți responsabil pentru toți utilizatorii care utilizează Serviciile, inclusiv personalul dvs. și orice Utilizatori autorizați; iar furnizarea Site-ului sau a Serviciilor noastre poate fi condiționată sau afectată de terți, furnizori sau alți subcontractanți ( „Intrări ale terților” ) și, în ciuda a ceea ce este contrar, la maxim în măsura permisă de lege, nu vom fi responsabili și nu vom avea nicio răspundere pentru orice eveniment în afara controlului nostru rezonabil și pentru orice neîndeplinire a obligațiilor sau încălcarea acestor Termeni ai clienților sau a oricărei legi în cazul în care o astfel de neîndeplinire sau încălcare a fost cauzată sau contribuită de către o parte terță Intrări.

Rezilierea

Puteți rezilia oricând spațiul dvs. de lucru și acești Termeni pentru clienți. Dacă doriți să vă ștergeți contul de utilizator, vă rugăm să ne contactați și vă vom ajuta să îl ștergeți.

Putem rezilia oricând acești Termeni ai clienților, oferindu-vă o notificare scrisă de 30 de zile ( „Terminați pentru comoditate” ).

Oricare dintre părți poate rezilia Termenii Clienților cu o notificare scrisă adresată celeilalte părți dacă cealaltă parte încalcă Termenii Clienților și această încălcare nu este remediată în termen de 20 de zile de la data la care partea care nu încalcă notificarea încălcării. Putem rezilia imediat acești Termeni ai clienților cu o notificare scrisă către dvs., dacă suntem înștiințați sau credem în mod rezonabil că Serviciile sunt utilizate de dvs., personalul dvs. sau un Utilizator autorizat, încălcând orice termen semnificativ sau orice lege aplicabilă.

La expirarea sau încetarea acestor Termeni ai clienților, vom înceta imediat să furnizăm Serviciile și vom avea dreptul să ștergem definitiv toate datele despre clienți după Perioada de descărcare.

Dispute

Fiecare parte este de acord să depună toate eforturile pentru a utiliza medierea și negocierea pentru a soluționa orice litigiu care rezultă din sau se referă la acești Termeni ai clienților, înainte de a recurge la un proces extern de soluționare a litigiilor înainte de a începe procedurile judiciare. În cazul în care părțile nu pot rezolva litigiul sau convin asupra unei metode alternative de soluționare a litigiului, litigiul poate fi trimis de către oricare dintre părți (prin notificare scrisă celeilalte părți) la arbitraj, în conformitate cu Curtea Română de Arbitraj Comercial Internațional ( „CCIR” ) reguli. Odată ce un litigiu a fost sesizat către CCIR, părțile convin să fie obligate prin decizia CCIR. Sediul arbitrajului va fi București, România. Limba arbitrajului va fi română. Numărul arbitrilor va fi unul. Costurile arbitrajului vor fi împărțite în mod egal între părți. Nimic din această clauză nu va acționa pentru a împiedica o parte să solicite o despăgubire urgentă sau echitabilă de la o instanță de jurisdicție corespunzătoare.

Separabilitate

These Customer Terms will be enforced to the fullest extent permitted under applicable law. If any provision of these Customer Terms is held to be void, invalid, illegal or unenforceable, that provision (or that part of the provision) will be severed from these Customer Terms and the remaining provisions of these Customer Terms will remain in effect.

Vom menține serviciile disponibile

We will use commercially reasonable efforts to make the Services available 24 hours a day, 7 days a week, excluding, (i) any planned downtime; (ii) any unavailability caused or contributed to by your actions or the actions of an Authorized User of yours; or (iii) any event or circumstance beyond our reasonable control. We expect planned downtime to be infrequent but will endeavor to provide you with advance notice via the Site if we think it may exceed 60 continuous minutes.

Modificări ale Serviciilor

Sunteți de acord că putem modifica Serviciile (inclusiv orice caracteristici) în orice moment. Dacă eliminăm orice caracteristici care vor avea un impact material asupra Serviciilor, vă vom oferi o notificare scrisă. Continuând să utilizați Serviciile după notificare sau la 30 de zile după notificare (oricare dintre date este anterioară), sunteți de acord cu Serviciile modificate. Dacă nu sunteți de acord cu modificarea prezentată în notificare, puteți rezilia acești Termeni în conformitate cu clauza de reziliere.

Modificări ale Termenilor clienților

Putem modifica acești Termeni ai clienților în orice moment, oferindu-vă o notificare scrisă. Continuând să utilizați Serviciile, sunteți de acord cu termenii modificați. Dacă nu sunteți de acord cu modificarea, puteți rezilia acești Termeni ai clienților în conformitate cu clauza de reziliere.

Publicitate

Sunteți de acord că putem promova sau face publicitate natura largă a furnizării Serviciilor către dvs., inclusiv pe site-ul nostru web sau în materialul nostru de promovare. Ne acordați un drept și o licență neexclusivă, revocabilă, mondială, nesublicențială și netransferibilă de a utiliza numele și sigla companiei dvs. ca referință în scopuri de marketing sau de promovare pe site-ul nostru și în alte comunicări publice sau private cu sau potențiali clienți. Puteți trimite un e-mail la [email protected] prin care să precizați că nu doriți să fiți folosit ca referință și vom înceta să folosim numele și sigla dvs. în orice material de promovare sau de promovare și comunicare publică sau privată.

Părerea ta

Dacă ne trimiteți feedback sau sugestii cu privire la Servicii, există șansa să îl folosim. Sunteți de acord că putem folosi feedback-ul în orice mod pe care îl considerăm adecvat (inclusiv pentru a dezvolta noi funcții) și niciun beneficiu nu vi se va datora ca urmare a utilizării de către noi a vreunui feedback.

Relația părților

Termenii clienților nu sunt meniți să creeze un parteneriat, franciză, asociere în participație, agenție, fiduciar sau relație de muncă între părți.

Jurisdicție

Your use of the Services and any dispute arising out of your use of it is subject to the laws of Romania. These Customer Terms are governed by the laws of Romania and subject to the exclusive jurisdiction of the courts operating in Romania.

Întregul acord

The Customer Terms, contain the entire agreement between the parties and supersedes all prior and contemporaneous agreements, proposals or representations, written or oral, concerning its subject matter.

Pentru întrebări și notificări, vă rugăm să trimiteți un e-mail la [email protected].

Opinie

Editați această pagină pe GitHub

De asemenea, puteți lăsa feedback direct pe GitHub